XONQA DON MAHSULOTLARI

ИЖРОИЯ ОРГАН

 

Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш ижроия органи номидан жамият бошқарув раиси томонидан амалга оширилади.
Бошқарув раиси ўз ишини қонунчилик, жамият Устави ва ижроия орган тўғрисидаги низоми асосида амалга оширади.
Бошқарув раиси  Кузатув кенгаши томонидан бир йил муддатга сайланади.
Бошқарув раисининг ваколат доираси қонунчилик ва жамият Уставида белгиланади.

 

ЖАМИЯТНИНГ АМАЛДАГИ РАҲБАРИ ВА РАҲБАР ЎРИНБОСАРЛАРИ

Ф.И.Ш. Лавозим Телефон рақами Электрон почта манзили

Бошқарув раиси
(362) 399-58-51
xonqadonaj@umail.uz

Ишлаб чиқариш, махаллийлаштириш
ва саноатда кооперация алоқаларини
кенгайтириш масалалари директори
(362) 399-58-52
xonqadonaj@umail.uz
Молия фаолияти, маҳсулот
сотиш ва сотиболиш бўйича директори
(362) 399-58-48
xonqadonaj@umail.uz