XONQA DON MAHSULOTLARI

IJROIYA ORGAN

 

Jamiyatning kundalik faoliyatiga rahbarlik qilish ijroyia organi nomidan jamiyat boshqaruv raisi tomonidan amalga oshiradi.
Boshqaruv raisi o’z ishini qonunchilik, jamiyat Ustavi va ijroiya organ to’g’risidagi nizomi asosida amalga oshiradi.
Boshqaruv raisi Kuzatuv kengashi tomonidan bir yil muddatga saylanadi.
Boshqaruv raisining vakolat doirasi qonunchilik va jamiyat Ustavida belgilanadi.

 

JAMIYATNING AMALDAGI RAHBARI VA RAHBAR O’RINBOSARLARI

F.I.Sh. Lavozim Telefon raqami Elektron pochta manzili

Boshqaruv raisi
(362) 399-58-51
xonqadonaj@umail.uz

Ishlab chiqarish, maxalliylashtirish
va sanoatda kooperatsiya aloqalarini
kengaytirish masalalari direktori
(362) 399-58-52
xonqadonaj@umail.uz

Avezov Ruslan Komildjanovich

Moliya faoliyati, mahsulot sotish va
sotibolish bo‘yicha direktori
(362) 399-58-48
xonqadonaj@umail.uz