XONQA DON MAHSULOTLARI

JAMIYATNING TASHKILIY TUZILMASI

Jamiyatni boshqarish aksiyadorlarning Umumiy yig’ilishi, Kuzatuv kengashi hamda Boshqaruv Raisi tomonidan amalga oshiriladi.
Jamiyatning faoliyatini nazorat qilish Taftish komissiyasi (Taftishchi) va Ichki audit xizmati tomonidan amalga oshiriladi.
Jamiyatning shu’ba va tobe xo’jalik jamiyatlari hamda vakolatxona va filiallari mavjud emas.
Jamiyatda qo’mita va boshqa  maslahat organlari mavjud emas.