XONQA DON MAHSULOTLARI

JAMIYATNING MAHSULOTI

Un birinchi navli un ishlab chiqarish va sotish

Omuxta em tayyorlash va sotish

Urug’lik bug’doy tayyorlash va sotish

Gurunch tayyorlash va sotish