XONQA DON MAHSULOTLARI

TAFTISH KOMISSIYASI (TAFTISHCHI)

 

Jamiyatning moliya-xo’jalik faoliyatini nazorat qilish uchun Taftish komissiyasi (Taftishchi) saylanadi.
Taftish komissiyasi (Taftishchi) o’z ishini qonunchilik, jamiyat Ustavi va Taftish komissiyasi (Taftishchi) to’g’risidagi nizomi asosida amalga oshiradi.
Taftish komissiyasi (Taftishchi) a’zolari aksiyadorlarning Umumiy yig’ilishi tomonidan bir yil muddatga saylanadi.
Taftish komissiyasi (Taftishchi) ning vakolat doirasi qonunchilikva jamiyat Ustavida belgilanadi.

 

TAFTISH KOMISSIYASINING AMALDAGI TARKIBI (TAFTISHCHI)

F.I.SH. Ish joyi, lavozim
Mardanov Ozodbek Rasulovich