XONQA DON MAHSULOTLARI

QIMMATLI QOGOGO’ZLAR CHIQARILISHI

Ro'yhatdan
o'tkazilgan sanasi
Ro'yhatdan
o'tkazilgan raqami
Aksiyalar
turi
Aksiyalar
soni
(dona)
Nominal
narhi
(so'm)
Aksiyalar
summasi
(so'm)
Chiqarilish
holati
Emissiyaviy
xujjatlar
02.08.1995
0176
oddiy
1 273 561
100
131 295 000
Aksiyalar
chiqarilishi
annulyatsiya
qilingan
02.08.1995
0176
imtiyozli
39 389
100
3 938 900
Aksiyalar
chiqarilishi
annulyatsiya
qilingan
27.03.1998
0176-2
oddiy
1 362 273
100
136 227 300
Aksiyalar
muomalada
27.03.1998
0176-2
imtiyozli
39 389
100
3 938 900
Aksiyalar
muomalada
12.03.2001
0176-3
oddiy
600 000
100
60 000 000
Aksiyalar
muomalada
08.04.2004
0176-4
oddiy
2 933 418
100
293 341 800
Aksiyalar
chiqarilishi
annulyatsiya
qilingan
15.09.2004
0176-5
oddiy
80 420
100
8 042 000
Aksiyalar
muomalada
15.07.2005
0176-6
oddiy
2 538 194
100
253 819 400
Aksiyalar
muomalada
28.06.2017
0176-7
oddiy
13 742 661
100
1 374 266 100
Aksiyalar
muomalada
28.06.2017
0176-7
imtiyozli
118 167
100
11 816 700
Aksiyalar
muomalada