XONQA DON MAHSULOTLARI

USTAV KAPITALINING TUZILMASI

Aksiyalar turi
va aksiyalar aksiyadorlar kecimida
Aksiyalar soni
(dona)
Nominal
(so'm)
Aksiyalar summasi
(so'm)
Ustav kapitalidagi
miqdori
(foiz)
oddiy/imtiyozli
18 481 104
100
1 848 110 400
100
oddiy
18 323 548
100
1 832 354 800
99,15
imtiyozli
157 556
100
15 755 600
0,85
"O'ZDONMAHSULOT" АК ulushi
oddiy
12 476 116
100
1 247 611 600
67,51
Boshqa yuridik shaxslar ulushi
oddiy
2 190 336
100
219 033 600
11,85
Jismoniy shaxslar ulushi
oddiy/imtiyozli
3 814 652
100
381 465 200
20,64