XONQA DON MAHSULOTLARI

JAMIYAT SOF FOYDASINI TAQSIMLASH

Sof foydasining yili va yo'nalishi ming so'm foiz

2020

7 024 094,00
100
Rezerv fondi
1 053 607,00
15
Dividendlar
351 204,70
5
Jamiyat ishlab chiqarishini rivojlantirish
5 619 282,00
80

2019

12 563 004 830,01
100
Rezerv fondi
3 714 322 281,92
30
Dividendlar
619 059 007,48
5
Jamiyat ishlab chiqarishini rivojlantirish
8 229 623 540,61
65

2018

1 300 000 548,00
100
Rezerv fondi
50 000 177,00
5
Dividendlar
301 000 064,00
30
Jamiyat ishlab chiqarishini rivojlantirish
652 000 307,00
65

2017

59 613 000,00
100
Dividendlar
47 690 000,40
80
Jamiyat ishlab chiqarishini rivojlantirish
11 922 000,60
20

2016

221 206 000,00
100
Jamiyatning ixtiyorida qoldirilgan
221 206 000,00
100