XONQA DON MAHSULOTLARI

DIVIDENDLAR

Yil Oddiy aksiyalar
(sum)
Oddiy aksiyalar
(foiz)
Imtiyozli aksiyalar
(sum)
Imtiyozli aksiyalar
(foiz)
2017
2,4300
0,24
20,0000
20,00